Mga Larawan sa Maharot na Dilim (Unang Bahagi)

(Nais kong ibahagi sa inyo ang isang sanaysay na sinulat ng isa sa aking mga pinakamahusay at pinakamasigasig na mag-aaral—si Cherry Gatiw-an. Tungkol ito sa kanyang mga karanasan sa pagsasagawa ng pananaliksik sa red district dito sa Ilocos. Si Cherry ay isang third-year Sociology student ng MMSU. Siya ay tubong Pudtol, Apayao.)

PARADISE of the Low-Flying Palomas kung tawagin ang lugar na iyon. Ang mga babae ay mga mumunting kagamitang may katapat na presyo, mga paninda. Bilang isang babae, nasasaktan ako.

Hawak ang kapirasong sulat na pirmado ng aking guro, pinuntahan ko ang kontrobersyal na pook. Agad kong hinagilap ang pangulo ng samahan ng mga may-ari ng mga bahay-aliwan. Pagkaraang makatanggap ng pahintulot mula sa kanya, agad kong sinimulan ang aking pakay— ang gumawa ng pananaliksik kung ano ang totoong nangyayari doon. Sa tanang buhay ko, noon lamang ako nakapasok sa tinatawag nilang night club.

Hindi naging madali ang pagpunta ko lugar.

Paano ko makalilimutan ang taas-babang tingin sa akin ng mga tricycle driver sa tuwing sasabihin ko kung saan ako papunta? Ako na pabalik-balik sa bahay-aliwan—paano ko sila mapaniniwala na hindi ako tulad ng iniisip nila? Continue reading “Mga Larawan sa Maharot na Dilim (Unang Bahagi)”