Honest janitor hailed in world wide web

pagtama2

I USED TO HAVE a great disdain for government employees. I always imagined them as inept, inefficient, corrupt, and good only in petty gossiping. Your karikna also considered them as insensitive, arrogant and proud, what with clerks acting like the proverbial “langaw na nakatungtong sa kalabaw.”

As fate would have it, however, I myself am now a civil servant, and, providentially, with an agency highly regarded for its exacting standards and well-earned feats. Thus, I now swallow, with little difficulty, some of my words, and acknowledge that there are actually honorable men and women in the service of the Filipino people.

Make no mistake, there are still many rotten tomatoes in the basket, but the refreshing virtue of a few overshadow the stench of many.

Leoncio A. Pagtama, 52, a janitor at the MMSU College of Engineering (CoE), is one of them good fellows, and he is increasingly gaining popularity in cyberspace due to his honest deeds.

Pagtama, who joined MMSU in 1983 as a casual employee, has, on several occasions, returned lost items ranging from wallets containing thousands of pesos to calculators and watches. Continue reading “Honest janitor hailed in world wide web”

PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya

BAGAMA’T KINORONAHAN NA ang Pilipinas bilang bansang may pinakatalamak na korapsyon sa bahaging ito ng Asya, ako’y naninindigang honest ang Pinoy.
Maniwala ka sa akin. Bilang certified burara, mahaba ang listahan ko ng mga pagmamagandang-loob ng aking kapwa. Marami na akong nawala… pitaka, cellphone, laptop, at kung anu-ano pang mga mahahalagang bagay, ngunit karamihan sa mga ito ay isinauli.
Tugma dito ang resulta ng isang pagsasaliksik na isinagawa ng Reader’s Digest (RD). Ayon dito, mas honest pa nga ang Pinoy kung ikukumpara sa mga mamamayan ng ilang bansang “first world”.
Noong nakaraang taon, nagpakalat ang RD ng tigtatatlumpung (30) cellphone sa tatlumpu’t dalawang (32) mga lungsod sa iba’t ibang dako ng mundo. May pagkakakilanlan ang bawat cellphone kaya’t maaari itong isauli ng makapupulot kung gugustuhin nito. Tinawagan din ng RD ang mga cellphone upang magbigay ng direksyon sa mga taong nakahanap kung paano maisasauli ang mga telepono. Continue reading “PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya”