Uhaw sa Katapatan at Kagandahang-loob

I checked my blog statistics and noticed an increased amount of visitors led by google to my site while searching for “Mga Pilipinong nakagawa ng kabutihan sa kapwa”,  “Mga Pilipinong nagsauli ng pera o gamit”, “Larawan ng kagandahang ugali ng mga Pilipino”, or “Mga tapat na tao sa Pilipinas”. You will remember, karikna, that I wrote something about the topic last October: PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya.

Amid the televised senate hearings on corruption in government and abuse of power that feed our national consciousness today,  Filipinos seem to search for a ray of hope for this benighted land by looking for individuals who chose virtue over greed even in times of great personal need.

Matapat na Ilokano now has a name in Leoncio Pagtama.

PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya

BAGAMA’T KINORONAHAN NA ang Pilipinas bilang bansang may pinakatalamak na korapsyon sa bahaging ito ng Asya, ako’y naninindigang honest ang Pinoy.
Maniwala ka sa akin. Bilang certified burara, mahaba ang listahan ko ng mga pagmamagandang-loob ng aking kapwa. Marami na akong nawala… pitaka, cellphone, laptop, at kung anu-ano pang mga mahahalagang bagay, ngunit karamihan sa mga ito ay isinauli.
Tugma dito ang resulta ng isang pagsasaliksik na isinagawa ng Reader’s Digest (RD). Ayon dito, mas honest pa nga ang Pinoy kung ikukumpara sa mga mamamayan ng ilang bansang “first world”.
Noong nakaraang taon, nagpakalat ang RD ng tigtatatlumpung (30) cellphone sa tatlumpu’t dalawang (32) mga lungsod sa iba’t ibang dako ng mundo. May pagkakakilanlan ang bawat cellphone kaya’t maaari itong isauli ng makapupulot kung gugustuhin nito. Tinawagan din ng RD ang mga cellphone upang magbigay ng direksyon sa mga taong nakahanap kung paano maisasauli ang mga telepono. Continue reading “PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya”
L I G A Y

daytoy ti bunga ti rimkuas nga iliw ken abrasa dagiti lagip iti selsel met la a nagtaudanna...

Herdy Yumul

Blogger/Columnist/Book Author

THE BOY IN SWEATER

Got Stuck Beneath the Ink of Pen And Aperture of Lens

When will things happen?

like how I want them to be...