Meron akong kuwento

MMSU CAS, Oct. 5, 2012

(My end-of sem lecture delivered today, Oct. 5, Teachers’ Day, at the MMSU CAS Multimedia Center, Batac City.)

Sa totoo lang, karamihan ng mga itinuro sa akin ng mga naging teacher ko ay nakalimutan ko na. Ang iba ay dahil sa nakalimutan ko dahil makalilimutin talaga ako, at ang iba naman ay pilit kong kinalimutan. Tama si Ka Ambeth, there are a lot of things taught in school that one has to unlearn.

Pero ang naaalala ko sa mga napakinggan ko sa loob ng mga klasrum sa mga paaralang pinasukan ko ay ang mga kuwento. Si Sir Fabella, kung paano siya nagtanan at nagpakasal na two hundred pesos lang ang dalang pera. Si Sir Cadz at ang mga adventures niya sa Espanya. Si Sir Randy at ang kanyang hilig sa mga big bikes na hindi naman makatakbo ng mabilis sa Metro Manila. Makakalimutan ko ‘yung mga lecture pero hindi ang mga interesting na kuwento.

Ngayong huling araw ng ating apat na buwan na kuwentuhan sa Sociology1, ang wish ko ay sana maging bahagi rin kayo ng kuwento sa anumang larangang papasukan ninyo. At sana magagandang mga istorya ang likhain ninyo. Over na ang mga bad news.

Ngayong umaga, bumisita ang mga estuyante ko last year, sa socio din. Mga dakilang manginginom lang sila dati, aba’y ngayon, sila’y mga mechanical engineer na.

Lahat kayo rito ay mga engineering students, maliban sa ilang mga naligaw ng landas. Kayo rin, magiging mga professional sa di malayong kinabukasan. Ngunit mga anong klase naman kaya? Napakaraming mga kabaliwan ang haharapin ninyo. Oo, mas malala pa sa mga social deviance experiments na ginawa ninyo. Truth is stranger than fiction nga kasi. Handa na ba kayo? Continue reading “Meron akong kuwento”

L I G A Y

daytoy ti bunga ti rimkuas nga iliw ken abrasa dagiti lagip iti selsel met la a nagtaudanna...

Herdy Yumul

Blogger/Columnist/Book Author

THE BOY IN SWEATER

Got Stuck Beneath the Ink of Pen And Aperture of Lens

When will things happen?

like how I want them to be...