Meron akong kuwento

MMSU CAS, Oct. 5, 2012

(My end-of sem lecture delivered today, Oct. 5, Teachers’ Day, at the MMSU CAS Multimedia Center, Batac City.)

Sa totoo lang, karamihan ng mga itinuro sa akin ng mga naging teacher ko ay nakalimutan ko na. Ang iba ay dahil sa nakalimutan ko dahil makalilimutin talaga ako, at ang iba naman ay pilit kong kinalimutan. Tama si Ka Ambeth, there are a lot of things taught in school that one has to unlearn.

Pero ang naaalala ko sa mga napakinggan ko sa loob ng mga klasrum sa mga paaralang pinasukan ko ay ang mga kuwento. Si Sir Fabella, kung paano siya nagtanan at nagpakasal na two hundred pesos lang ang dalang pera. Si Sir Cadz at ang mga adventures niya sa Espanya. Si Sir Randy at ang kanyang hilig sa mga big bikes na hindi naman makatakbo ng mabilis sa Metro Manila. Makakalimutan ko ‘yung mga lecture pero hindi ang mga interesting na kuwento.

Ngayong huling araw ng ating apat na buwan na kuwentuhan sa Sociology1, ang wish ko ay sana maging bahagi rin kayo ng kuwento sa anumang larangang papasukan ninyo. At sana magagandang mga istorya ang likhain ninyo. Over na ang mga bad news.

Ngayong umaga, bumisita ang mga estuyante ko last year, sa socio din. Mga dakilang manginginom lang sila dati, aba’y ngayon, sila’y mga mechanical engineer na.

Lahat kayo rito ay mga engineering students, maliban sa ilang mga naligaw ng landas. Kayo rin, magiging mga professional sa di malayong kinabukasan. Ngunit mga anong klase naman kaya? Napakaraming mga kabaliwan ang haharapin ninyo. Oo, mas malala pa sa mga social deviance experiments na ginawa ninyo. Truth is stranger than fiction nga kasi. Handa na ba kayo? Continue reading “Meron akong kuwento”

Calling all Ilokanos 25 y.o. and below: The Ilokano Youth Book Project

In the past weeks, I have been invited to serve as judge in essay contests and to speak in journalism workshops. And I realized that while many essays are being churned out by the youth, mainly for competition purposes, only a few of them are given the opportunity to be read by a public larger than their campus populace.

And so, in one of those moments when I was going through essays written by college students and wondering whether more people aside from judges and their mothers will read the fruits of their handwritten labor, I thought of initiating this project which aims to amplify the voice of the Ilokano youth and to celebrate the joy in writing.

There seems, dear karikna, a dearth of writers in our locality, but I don’t believe we don’t have good writers here in Ilocos. Methinks many are simply not afforded an opportunity. Having been blessed with the chance to write books and publish articles in various publications, I could only wish to be of help to budding writers younger than I am.

So, you or someone you know might be interested to be a part of this book project. And, if so, kindly go through the following guidelines: Continue reading “Calling all Ilokanos 25 y.o. and below: The Ilokano Youth Book Project”