3 thoughts on “Everyone is invited.”

    1. Hi Donna, maraming dumalo. Sa lobby namin siya ginawa kaya maganda ang dating, public forum talaga. Nakatutuwa dahil marami ang nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga kuru-kuro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s