PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya

BAGAMA’T KINORONAHAN NA ang Pilipinas bilang bansang may pinakatalamak na korapsyon sa bahaging ito ng Asya, ako’y naninindigang honest ang Pinoy.
Maniwala ka sa akin. Bilang certified burara, mahaba ang listahan ko ng mga pagmamagandang-loob ng aking kapwa. Marami na akong nawala… pitaka, cellphone, laptop, at kung anu-ano pang mga mahahalagang bagay, ngunit karamihan sa mga ito ay isinauli.
Tugma dito ang resulta ng isang pagsasaliksik na isinagawa ng Reader’s Digest (RD). Ayon dito, mas honest pa nga ang Pinoy kung ikukumpara sa mga mamamayan ng ilang bansang “first world”.
Noong nakaraang taon, nagpakalat ang RD ng tigtatatlumpung (30) cellphone sa tatlumpu’t dalawang (32) mga lungsod sa iba’t ibang dako ng mundo. May pagkakakilanlan ang bawat cellphone kaya’t maaari itong isauli ng makapupulot kung gugustuhin nito. Tinawagan din ng RD ang mga cellphone upang magbigay ng direksyon sa mga taong nakahanap kung paano maisasauli ang mga telepono. Continue reading “PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya”